Jaarverslag

AORTASTICHTING JAARVERSLAG 2020

Voorwoord van de voorzitter

Jaarlijks sterven er in Nederland minimaal 1000 senioren door het plotsklaps scheuren van een verwijding van de grote lichaamsslagader in de buik (Aneurysma Aorta Abdominalis, kortweg de “AAA”-aandoening). De Aortastichting streeft naar een significante daling van het aantal sterfgevallen aan deze levensbedreigende aandoening, door het bevorderen van eenvoudig preventief echo-onderzoek. De Aortastichting heeft dit o.a. in haar vorig jaarverslag (2019) en op haar website www.aortastichting.nl uitvoerig omschreven.

De activiteiten van de Aortastichting zijn gebaseerd op het begaan van 3 trajecten.
Traject-A: Pleiten bij de overheid voor AAA-bevolkingsscreening.
Traject-B: Preventief onderzoek bevorderen via huisartsen en medisch specialisten.
Traject-C: Het faciliteren van preventief onderzoek naast het regulier medisch circuit.
De Aortastichting heeft in haar jaarverslag-2019 aangegeven welke activiteiten zij in het jaar 2020 wil ondernemen. Vanaf februari 2020 bleek echter dat door de corona-pandemie het grootste deel van deze plannen niet kon worden gerealiseerd. Feitelijk was ook de Aortastichting grotendeels in “lockdown”. Alleen de geplande activiteiten die gekoppeld waren aan Traject-A (o.a. het aanbieden van een petitie aan de Vaste Tweede Kamercommissie VWS) konden wel geheel doorgang vinden.

Al met al was / is deze “lockdown” ook voor de Aortastichting een behoorlijke tegenslag, en een stap terug op de weg om senioren met deze AAA-aandoening een onnodig vroegtijdig overlijden zoveel mogelijk te besparen. Ook bij dit corona-debacle blijkt weer dat de senioren bij de overheid achter in de rij staan als het gaat om zorg voor hun welzijn. In weerwil van wetenschappelijk advies, was onze overheid niet voorbereid op een pandemie. Om dit falen van de overheid te verbloemen, waren en zijn haar corona-maatregelen primair gericht op het niet laten overschrijden van de (feitelijk te lage) capaciteit van de verpleeg- en ic-bedden in de ziekenhuizen. Een saillant-detail is dat bijvoorbeeld Duitsland veel beter was / is voorbereid op een pandemie mede door een naar verhouding van het aantal inwoners (t.o.v. Nederland) 5 x grotere capaciteit verpleegbedden in ziekenhuizen.
In Nederland waren er in eerste instantie ook geen beschermingsmiddelen voor senioren en verzorgend personeel, en werd het gebruik hiervan zelfs gebagatelliseerd. Ook werd in verzorgingshuizen niet gecontroleerd of het hogere aantal sterfgevallen aldaar mogelijk gerelateerd was aan het covid-19-virus en tellen deze aantallen dan ook niet mee in de statistieken.

Door deze handelswijze heeft bij veel senioren alsook bij hun kinderen het vertrouwen in de overheid een behoorlijke knauw gekregen.
Intens triest! Echter het geeft ook aan dat het uitermate zinvol is om op te blijven komen voor de belangen van de senioren en feitelijk steunt dat ook de missie van de Aortastichting!

Bernard Lempers

Lees meer..

Hier vindt u het financieel jaaroverzicht van 2020