Over de “Aortastichting”

De Aortastichting behartigt de belangen voor patiënten met een aneurysma van de lichaamsslagader in de buik, met de medische term aneurysma aorta abdominalis (afgekort AAA) en is speciaal opgericht om in Nederland onnodige sterfgevallen door het scheuren van zo’n aneurysma zoveel mogelijk te voorkomen.


DOEL

De stichting heeft ten doel:

  • het verminderen in Nederland van sterfte door scheuren van een aneurysma aorta abdominalis, kortweg AAA-ruptuur genoemd;
  • het vertegenwoordigen van en/of het behartigen van belangen van patiënten met een AAA-aandoening en hun naasten, dit alles voor zover mogelijk en binnen het kader van alle activiteiten ter voorkoming van een AAA-ruptuur alsook daaraan gelieerde aspecten, zoals nader bepaald in het beleidsplan van de stichting.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • het geven van voorlichting aan de bevolking en de betreffende eerstelijnszorg over de AAA-aandoening;
  • het bevorderen van bevolkingsonderzoek naar de AAA-aandoening in Nederland via de reguliere wegen;
  • het voor zover mogelijk opzetten en faciliteren van onderzoek naar een AAA-aandoening tegen lage kosten, zolang als er via reguliere wegen (nog) geen bevolkingsonderzoek naar de AAA-aandoening wordt georganiseerd;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

BESTUUR

Het bestuur bestaat uitsluitend uit vrijwilligers en is geheel verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering daarvan. Het bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar en heeft daarnaast zeer frequent formeel en informeel overleg.

Momenteel bestaat het bestuur uit 4 personen.

Bernard Lempers (voorzitter)

Na de UTS-elektrotechniek heb ik verschillende trainingen en opleidingen gedaan o.a. op het gebied van psychologie, public-relations, administratie, marketing, bedrijfseconomie, commercie, management en mij verder bekwaamd in de internationale Business-to-Business. Na een vier jaar durende militaire loopbaan ben ik onder andere ruim 25 jaar werkzaam geweest als commercieel directeur van een middelgroot technisch bedrijf, alwaar ik al mijn talenten optimaal kon benutten.

In 2015 werd bij mij een groot aneurysma in de buik ontdekt. Er werd via een grote buikoperatie een broekprothese in mijn aorta geplaatst. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid, dat ik mij geroepen voel om mij nu verder in te spannen om onnodige sterfgevallen in Nederland door AAA-ruptuur zoveel mogelijk te voorkomen.

 

Drs. Piet Peters RA (vice-voorzitter)

Na de HBS heb ik bedrijfseconomie gestudeerd en vervolgens de postdoctorale opleiding register accountant voltooid. Intussen bij een Amerikaanse multinational in materials management gewerkt. Daarna als controller. Vervolgens vele jaren als CFO van een beursgenoteerde onderneming. Dan CEO van een groep technische bedrijven en vandaaruit via een management buy-out, DGA van een middelgrote multinational in techniek. Vanaf 2012 tot 2017 deze activiteiten geleidelijk afgebouwd.

Door een ontmoeting met de heer Bernard Lempers in contact gekomen met de Aortastichting en wil mijn kennis en ervaring inzetten voor het belangrijke doel van de Stichting, namelijk door preventief onderzoek voorkomen van onnodig overlijden ten gevolge van een Aneurysma Aorta Abdominalis.

 

Drs. Barend Jonkers (secretaris)

Na mijn HBS opleiding heb ik economie en Medische Biologie gestudeerd. Daarna ben ik als onderzoeker, subsidieadviseur, product manager, werkzaam geweest in de farmaceutische/medisch technologische industrie en in de Radboud universiteit.

Nu zet ik mijn energie en ervaring in voor de Aortastichting, omdat deze stichting, heel effectief, veel levens kan redden en leed kan voorkomen. Ik ken de motivatie van de betrokken medische beroepsgroepen om hun werk goed te doen en ben er trots op in de gelegenheid te zijn hen hierbij te ondersteunen.

 

Ans Turk-Klamer (penningmeester)

 

 

 

 

RAAD VAN ADVIES

De Aortastichting heeft een Raad van Advies die tot taak heeft het bestuur gevraagd of ongevraagd te adviseren. Ook de Raad van Advies bestaat geheel uit vrijwilligers.

Bart Boll (medisch adviseur)

Als medisch adviseur maakt Dr. A.P.M. Boll (vaatchirurg in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen) deel uit van de Raad van Advies. Dr. Bart Boll is in 2005 gepromoveerd op onderzoek naar de noodzaak van bevolkingsonderzoek op AAA en heeft vele publicaties over dit onderwerp op zijn naam staan.

 

Marijke Eijkemans (adviseur echografie)

Kwam door Bart Boll in contact met de Aortastichting. Voor hem heb ik in 2005 samen met collega’s zijn promotie onderzoek (AAA) uitgevoerd. Na mijn middelbare school ben ik in 1970 gestart met de opleiding voor radiodiagnostisch laborante op de afdeling radiologie van het Radboud ziekenhuis te Nijmegen. In de jaren 80 startte ik met de abdominale echografie aldaar en deed de opleiding aan de Fontys Hogeschool. Begin jaren negentig (tot op de dag van vandaag) werd ik als docent abdominale echografie in het Post HBO onderwijs verbonden aan de Fontys. Was 40 jaar (waarvan de laatste jaren alleen echografie) werkzaam op de afdeling radiologie van het Radboud en heb daarna nog 8 jaar gewerkt op de functie afdeling als echografist cardiologie. Ben inmiddels op de Radboud met pensioen, maar zet mij nog dagelijks in voor onderwijs op het gebied van echografie. Graag wil ik de opgedane kennis en ervaring ook inzetten voor de Aortastichting.

 

Carolien Knuiman (medisch adviseur)

Ik ben Carolien Knuiman, huisarts te Beneden Leeuwen. Na mijn opleiding te hebben afgerond in 2014 ben ik werkzaam geweest in verschillende praktijken in Nijmegen en omgeving. De diversiteit van het huisartsenvak en het persoonlijke contact met patiënten spreekt mij erg aan.

Na kennismaking met de Aortastichting was ik direct enthousiast over de effectiviteit en doelmatigheid van preventief onderzoek op de AAA-aandoening. In de raad van advies wil ik mijn kennis als huisarts benutten om de Aortastichting te helpen haar doelen te bereiken.