Preventief-onderzoek / AAA-Quickscan

Preventief onderzoek is de enige methode om het aantal sterfgevallen door AAA-ruptuur (scheuren van de lichaamsslagader in de buik) te voorkomen. Door vroegtijdige ontdekking en bijtijdse preventieve behandeling van een aorta-aneurysma wordt de kans om hieraan te overlijden met de helft gereduceerd. Dit is dan ook de belangrijkste doelstelling van de Aortastichting.

AAA-QUICKSCAN

Momenteel biedt de Nederlandse overheid in tegenstelling tot meerdere Westerse landen nog steeds geen bevolkingsonderzoek aan op de AAA-aandoening en ook anderszins neemt zij tot op heden geen initiatief om het aantal sterfgevallen door AAA-ruptuur te beperken. Zelfs voorlichting wordt de potentionele slachtoffers onthouden.
Zolang deze situatie niet verandert, wil de Aortastichting zelf het initiatief nemen om de senioren goed voor te lichten en mannen én vrouwen ongeacht hun leeftijd in staat te stellen om op basis van lage kosten zelf een echografie van de aorta in de buik (AAA-quickscan) te laten maken. De kosten van zo’n scan zullen ongeveer € 50,- bedragen.
Deze kosten worden momenteel nog niet vergoed door de ziektekosten-verzekering. Voor de risicogroep, waarbij momenteel 1 op de 50 mannen vroegtijdig overlijdt door AAA-ruptuur, moet de drempel zo laag mogelijk zijn zolang deze kosten voor eigen rekening komen.

Door tijdige behandeling van een levensbedreigend aorta-aneurysma wordt de resterende levensverwachting met vele jaren verlengd!

Een buik-echo is de snelste en goedkoopste manier om vast te stellen of er al dan niet sprake is van een aneurysma in de lichaamsslagader in de buik. Zo’n onderzoek duurt meestal minder dan 10 minuten. Indien tijdens een AAA-quickscan sprake blijkt te zijn van een aorta-aneurysma, dan zal moeten worden doorverwezen naar het reguliere medische traject voor specialistische monitoring en -behandeling. In 1 tot 2% van de gevallen kan bij echografisch onderzoek de aorta niet of slecht worden weergegeven, onder andere wegens aanwezigheid van darmgas of bij obesitas. In deze gevallen zal een verwijzing nodig zijn voor een ander onderzoek om de aorta in de buik te kunnen meten.

Op indicatieve meetbevindingen van de AAA-quickscan kan geen volledige garantie worden gegeven. Aan de afgegeven meetwaarden kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

SAMENWERKING MET ECHOCENTRA

De Aortastichting werkt samen met partners die bereid zijn om autonome echocentra op te zetten onder leiding van deskundigen, en zal hierbij ook een coördinerende functie hebben. Momenteel zijn er op meer dan 35 locaties AAA-quickscan-centra operationeel. Er wordt gestreefd naar een landelijke dekking met meer locaties om aan de te verwachte grote vraag voor een AAA-quickscan te kunnen voldoen.

BUIK-ECHO AANVRAGEN VIA HUISARTS

Het is natuurlijk ook altijd mogelijk om een buik-echo aan te vragen via de huisarts. Ofschoon huisartsen daaraan mee kunnen werken, kan er door uw huisarts terughoudend op worden gereageerd. Dit heeft meestal niet te maken met medische redenen, maar meer met beperkte ruimte die er is in de afspraken met de zorgverzekeraars. Wanneer de huisarts het belang van een ECHO van de buikaorta ondersteunt, zoals bij een (sterk) verhoogd risico, zal de huisarts eerder op het verzoek ingaan. Dat geldt bijvoorbeeld voor mannen vanaf 60 jaar, die meerdere familieleden hebben in de eerste graad met een AAA-aandoening en die daardoor een hogere kans lopen (tot wel 25% toe) om deze aandoening ook te krijgen. Het gaat hierbij dus om de biologische kinderen, ouders, broers en zussen. Ook (ex-)rokers lopen een aanzienlijk verhoogd risico.