Ervaringsverhalen

Lees het verhaal van Bernard Lempers….

In april 2015 is bij mij tijdens een MRI-scan bij toeval een groot aorta-aneurysma in de onderbuik ontdekt. Spoedige operatie bleek noodzakelijk om scheuren van de aorta (meestal direct dodelijk) te voorkomen. Vóór mijn operatie heb ik mij verdiept in alle ins en outs van buikaneurysma en daarover veel literatuur gelezen.

Met Bart Boll (vaatchirurg in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen) zijn de twee operatievarianten besproken.

A: Grote buikoperatie waarbij er in de aorta een zogenoemde broekprothese wordt geplaatst ter overbrugging van het aneurysma. Dit is de duurzaamste oplossing waarbij nacontrole van de prothese op middellange- en langere termijn nauwelijks nodig is. Het is echter een hele grote ingreep met toch wat (operatie-)risico’s op korte termijn en mogelijk met blijvende complicaties.

B: Operatie via de lies. Hierbij wordt via de lies een broekprothese (stent) geplaatst. Operatierisico is hierbij gering en op korte termijn zijn minder complicaties te verwachten. Echter, deze operatie is niet zo duurzaam als de buikoperatie. Levenslange controle is noodzakelijk om o.a. vast te stellen of de stent niet lekt en of die op de goede plaats blijft zitten. Op langere termijn zouden wellicht vervolgoperaties noodzakelijk zijn.
Na ongeveer 6 jaar zijn de risico’s in totaal gedurende deze periode even groot als het directe risico van de buikoperatie. Daarna kleven aan de liesmethode meer risico’s.

Gezien de levensverwachting van de mannen in mijn familie van plusminus 85 jaar, is in samenspraak gekozen voor variant-A. De operatie verliep nagenoeg zonder complicaties. Na een week kon ik het ziekenhuis weer verlaten en na twee maanden was ik voldoende hersteld om zonder beperkingen weer zware fysieke inspanningen te verrichten. Ik prijs mij gelukkig dat bij mij op 65-jarige leeftijd door preventief onderzoek dit aneurysma is ontdekt en dat dit aansluitend succesvol operatief kon worden gerepareerd, dus net op tijd!

In het ziekenhuis kwam ik tot het besef dat ik nog een taak moet vervullen: het voorkomen dat er in Nederland zoveel mensen onnodig sterven door scheuren van de aorta in de buik. Daarom heb ik mede het initiatief genomen voor het oprichten van de Aortastichting.

Bernard J. Lempers