Actueel / lezingen

De Aortastichting houdt u ook op de hoogte van belangrijke actuele ontwikkelingen betreffende het onderzoek op de aandoening “AAA” (Aneurysma Aorta Abdominalis).

 

 

 

  • Corona-epidemie: de meeste AAA-quickscan-centra zijn vanaf begin juli 2020 weer geopend!

  • Aortastichting was present op de 50-plusbeurs in de Jaarbeurs te Utrecht

  • landelijke doorbraak levensreddend preventief onderzoek

  • CWZ – ziekenhuis Nijmegen voorlichtingsmiddag AAA-aandoening

  • misschien op termijn ook landelijk bevolkingsonderzoek op AAA in Nederland?

  • sinds april 2017 in Duitsland nu ook AAA-quickscan in basispakket van de ziektekostenverzekering voor senioren vanaf 65 jaar.

 

 

Corona-epidemie:
Bij de meeste AAA-quickscan-centrum is sprake van gecombineerde werkzaamheden (o.a. prenatale echo’s) en van een gecombineerde
locatie (bijvoorbeeld in een kinderopvang-centrum, verloskundig-centrum, 1e-lijns medisch-centrum, locatie in een ziekenhuis, huisartsenpraktijk, sportcentrum etc, etc.).
Op 20 maart jl. hebben wij onze AAA-quickscan-centra het advies gegeven om tijdelijk géén AAA-quickscans (preventieve echometing van de aorta in de buik) te verrichten.
Het kabinet heeft besloten om per 1 juli de COVID-19-maatregelen nu voor alle contactberoepen alsook voor de senioren drastisch te versoepelen. Ook worden de lopende bevolkingsonderzoeken weer opgestart. Dit geeft ons inziens nu weer mogelijkheden om een heropstart te maken met het aanbieden en verrichten van de AAA-quickscan.
Nagenoeg alle AAA-quickscan-centra zijn daarom momenteel weer operationeel en kunnen er nu weer afspraken voor dit indicatief echo-onderzoek worden gemaakt. Zie de informatie bij de rubriek AAA-QUICKSCAN-CENTRA / LOCATIES EN AFSPRAAK.
Indien een cliënt (of diens huisgenoten) corona-gerelateerde klachten c.q. symptomen heeft c.q. hebben, dan mag er echter geen afspraak voor de AAA-quickscan worden gemaakt !
(info bijgewerkt 8 juli 2020)

AORTASTICHTING PRESENT OP 50PLUS-BEURS SEPTEMBER 2019 IN UTRECHT

Van dinsdag 17 tot zaterdag 21 september opende de Jaarbeurs in Utrecht haar deuren voor de 50plusbeurs, al 27 jaar ’s werelds grootste evenement voor actieve plussers met 550 stands boordevol informatie, entertainment en aanbiedingen. De Aortastichting presenteerde zich in Hal-9 op standnummer D18 en gaf daar voorlichting over alle aspecten van de AAA-aandoening. In een separate ruimte op de stand werd tijdens de openings-uren de AAA-quickscan aangeboden voor een low-cost tarief van €40,-.

LANDELIJKE DOORBRAAK LEVENSREDDEND PREVENTIEF ONDERZOEK

De Aortastichting startte in september 2018 een samenwerkingsverband met 8 echocentra met gekwalificeerde / gecertificeerde echoscopisten die vele jaren ervaring hebben met prenatale echografie. De aldaar reeds beschikbare knowhow en faciliteiten zijn ook uitermate geschikt voor de beoordeling van de lichaamsslagader (aorta) in de buik en garandeert dat zo’n preventief echo-onderzoek “AAA-quickscan” verantwoord kan worden uitgevoerd. Sinds mei 2019 heeft de Aortastichting met de AAA-quickscan-centra op 32 locaties een landelijke dekking, zodat nu al in iedere regio van Nederland mensen voor dit preventief onderzoek terecht kunnen. Dit jaar wordt ook nog gestreefd naar verdere uitbreiding van het aantal locaties.

CWZ-ZIEKENHUIS NIJMEGEN VOORLICHTIGSMIDDAG AAA- AANDOENING

Op vrijdag 5 april 2019 organiseerden het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen samen met de Aortastichting een voorlichtingsmiddag voor patiënten over de verwijde lichaamsslagader, kortweg AAA-aandoening genoemd. Deze aandoening komt regelmatig voor bij ouderen, maar geeft geen symptomen totdat er plotseling een levensbedreigende bloeding optreedt. Om dat te voorkomen is tijdige ontdekking mogelijk door een eenvoudige meting van de aorta met een echografie. De Aortastichting heeft inmiddels over het hele land verspreid al 35 echo-centra, waar iedereen die dat wilt, een preventieve controle-meting van de aorta kan laten doen.
Op deze door senioren goed bezochte voorlichtingsmiddag werd uitleg gegeven over AAA. Wat is dit voor een aandoening? Bij wie komt een AAA vaker voor? Wat is eraan te doen? Hoe kan een AAA opgespoord worden? Er werd ook uitgelegd hoe de Aortastichting dit voor een groter publiek mogelijk maakt.

BEVOLKINGSONDERZOEK OP DE AAA-AANDOENING

In januari 2017 heeft onze werkgroep (als voorloper van de Aortastichting) aan de overheid en politiek aandacht gevraagd voor jaarlijks 500 onnodige sterfgevallen door scheuren van een aorta-aneurysma in de buik, en die voorkomen hadden kunnen worden als bevolkingsonderzoek op AAA ook in Nederland was doorgevoerd. Als reactie hierop ontving de werkgroep op 12 mei 2017 een bericht van staatssecretaris drs. M.J. van Rijn dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dit jaar hieromtrent een advies van de Gezondheidsraad verwacht, waarna mogelijk het van rijkswege aanbieden van een bevolkingsonderzoek op AAA in overweging wordt genomen. Lees meer hier.

PREVENTIEF AAA-ONDERZOEK NU OOK IN DUITSLAND

In april 2017 hebben de gezamenlijke Duitse ziektekostenverzekeringen (Krankenkassen) besloten om mensen van 65 jaar en ouder in de gelegenheid te stellen om zich echografisch te laten controleren op de aanwezigheid van een aneurysma in de lichaamsslagader in de buik. De kosten vallen onder de verzekering. Via de media worden de senioren geïnformeerd over deze aandoening en tevens aangemoedigd om zich te melden voor dit onderzoek.