Actueel / lezingen

De Aortastichting houdt u ook op de hoogte van belangrijke actuele ontwikkelingen betreffende het onderzoek op de aandoening “AAA” (Aneurysma Aorta Abdominalis).

 

 

  • Naast de nieuwe Europese Richtlijn ESVS 2019 adviseert nu ook de nieuwe Nederlandse Richtlijn FMS 2021 AAA-screening

  • Corona-pandemie: een groot aantal AAA-quickscan-centra zijn vanaf 3 maart 2021 weer geopend!

  • Aortastichting heeft een petitie aangeboden aan de vaste Tweede Kamercommissie van VWS

  • Aortastichting was present op de 50-plusbeurs in de Jaarbeurs te Utrecht

  • landelijke doorbraak levensreddend preventief onderzoek

  • CWZ – ziekenhuis Nijmegen voorlichtingsmiddag AAA-aandoening

  • misschien op termijn ook landelijk bevolkingsonderzoek op AAA in Nederland?

  • sinds april 2017 in Duitsland nu ook AAA-quickscan in basispakket van de ziektekostenverzekering voor senioren vanaf 65 jaar.

 

 

NIEUWE EUROPESE EN NEDERLANDSE RICHTLIJNEN ADVISEREN AAA-SCREENING

In navolging op de nieuwe Europese AAA-Richtlijn-2019 van de ESVS (European Society for Vascular Surgery) heeft nu ook de Federatie Medische Specialisten in april 2021 een nieuwe Nederlandse AAA-richtlijn gepubliceerd.
Ook hierin wordt AAA-screening o.a. aanbevolen voor alle mannen van 65 jaar en voor alle mannen en vrouwen van 50 jaar en ouder die met deze aandoening familiair zijn belast (eerstegraads familielid met een AAA). Desalniettemin wil het ministerie van VWS deze AAA-screening nog steeds niet faciliteren en draagt hierbij argumenten aan die niet op wetenschappelijke gronden zijn gebaseerd. Lees hierover meer onder onze rubriek “Medische Publicaties”. Wordt vervolgd!

 

Corona-pandemie
Het RIVM is nog steeds van mening dat onze doelgroep “de senioren” behoort tot een risicogroep met een aanzienlijk verhoogde kans op een COVID-19-besmetting met ernstige complicaties. Bij de meeste AAA-quickscan-centrum is sprake van gecombineerde werkzaamheden (o.a. prenatale echo’s) en van een gecombineerde locatie (bijvoorbeeld in een kinderopvang-centrum, verloskundig-centrum, 1e-lijns medisch-centrum, locatie in een ziekenhuis, huisartsenpraktijk, sportcentrum etc, etc.).
Op 14 december 2020 hebben wij onze AAA-quickscan-centra weer moeten informeren om tijdelijk géén AAA-quickscans te verrichten, een en ander overeenkomstig de richtlijnen van de overheid c.q. het ministerie van VWS.

Het kabinet heeft besloten om per 3 maart 2021 de COVID-19-maatregelen voor de meeste contactberoepen alsook voor de senioren te versoepelen. Dit geeft ons inziens nu mogelijkheden om op meerdere locaties weer een heropstart te maken met het aanbieden en verrichten van de AAA-quickscan. Een groot aantal
AAA-quickscan-centra zijn daarom momenteel weer operationeel (zie deze website onder de rubriek “AAA-QUICKSCAN-CENTRA / LOCATIES EN AFSPRAAK”.
Er kunnen nu dus weer afspraken voor het preventief echo-onderzoek worden gemaakt, onder de voorwaarde dat ook de cliënten hierbij de actuele richtlijnen van de overheid steeds in acht nemen.
Indien een cliënt (en/of diens huisgenoten) mogelijk corona-gerelateerde klachten of symptomen heeft c.q. hebben, dan mag er echter géén afspraak voor de AAA-quickscan worden gemaakt !
(info bijgewerkt 3 maart 2021)

AORTASTICHTING HEEFT EEN PETITIE AANGEBODEN AAN DE VASTE TWEEDE KAMERCOMMISSIE VAN VWS

aortastichting

De Aortastichting bood op 4 februari 2020 de vaste Tweede Kamercommissie van VWS een petitie aan betreft preventief AAA-onderzoek.
Hierin wordt primair gepleit voor landelijke AAA-screening voor mannen vanaf 65 jaar overeenkomstig de nieuwe AAA-richtlijn (2019) van de Europese vereniging van vaatchirurgie. Secundair (als alternatief) voor deze doelgroep, vergoeding van de AAA-quickscan vanuit de basis-ziektekostenverzekering, zoals dat ook in Duitsland het geval is. Tot op heden wil het ministerie van VWS dit niet faciliteren en draagt hierbij argumenten aan die niet op wetenschappelijke gronden zijn gebaseerd. Wordt vervolgd!

Citaat uit de pleitnota bij het aanbieden van de petitie:
dag in dag uit lopen er in Nederland minstens 50.000 senioren onwetend rond met een AAA-tijdbom in hun buik!
iedere dag ontploffen er aantoonbaar minstens 4 van deze tijdbommen!
iedere week sterven er zo vroegtijdig minstens 20 senioren omdat ze niet op tijd gered (geopereerd) konden worden!
ieder jaar lopen zo minstens 1000 senioren met deze aandoening grotendeels kansloos de dood tegemoet!
ieder jaar kunnen we minstens 500 senioren dit lot besparen en hun leven met vele waardevolle jaren verlengen!
iedere week ondergaan zo’n 15 patiënten met een AAA-ruptuur een acute en soms ook zeer bloederige zware spoedoperatie (daardoor vaak met ernstige complicaties of dodelijke afloop).
iedere dag hebben wij kansen om daaraan iets te veranderen! Het lot van de patiënten die sterven aan een gescheurd AAA of door een spoedoperatie overleven met vaak forse schade is immers voor een groot deel te voorkomen!

 

AORTASTICHTING PRESENT OP 50PLUS-BEURS SEPTEMBER 2019 IN UTRECHT

Van dinsdag 17 tot zaterdag 21 september 2019 opende de Jaarbeurs in Utrecht haar deuren voor de 50plusbeurs, al 27 jaar ’s werelds grootste evenement voor actieve plussers met 550 stands boordevol informatie, entertainment en aanbiedingen. De Aortastichting presenteerde zich op deze beurs en gaf daar voorlichting over alle aspecten van de AAA-aandoening. In een separate ruimte op de stand werd tijdens de openings-uren de AAA-quickscan aangeboden voor een low-cost tarief van €40,-.

LANDELIJKE DOORBRAAK LEVENSREDDEND PREVENTIEF ONDERZOEK

De Aortastichting startte in september 2018 een samenwerkingsverband met 8 echocentra met gekwalificeerde / gecertificeerde echoscopisten die vele jaren ervaring hebben met prenatale echografie. De aldaar reeds beschikbare knowhow en faciliteiten zijn ook uitermate geschikt voor de beoordeling van de lichaamsslagader (aorta) in de buik en garandeert dat zo’n preventief echo-onderzoek “AAA-quickscan” verantwoord kan worden uitgevoerd. Sinds mei 2019 heeft de Aortastichting met de AAA-quickscan-centra op 32 locaties een landelijke dekking, zodat nu al in iedere regio van Nederland mensen voor dit preventief onderzoek terecht kunnen. Er wordt ook nog gestreefd naar verdere uitbreiding van het aantal locaties.

CWZ-ZIEKENHUIS NIJMEGEN VOORLICHTIGSMIDDAG AAA- AANDOENING

Op vrijdag 5 april 2019 organiseerden het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen samen met de Aortastichting een voorlichtingsmiddag voor patiënten over de verwijde lichaamsslagader, kortweg AAA-aandoening genoemd. Deze aandoening komt regelmatig voor bij ouderen, maar geeft geen symptomen totdat er plotseling een levensbedreigende bloeding optreedt. Om dat te voorkomen is tijdige ontdekking mogelijk door een eenvoudige meting van de aorta met een echografie. De Aortastichting heeft inmiddels over het hele land verspreid al meer dan 30 echo-centra, waar iedereen die dat wilt, een preventieve controle-meting van de aorta kan laten doen.
Op deze door senioren goed bezochte voorlichtingsmiddag werd uitleg gegeven over AAA. Wat is dit voor een aandoening? Bij wie komt een AAA vaker voor? Wat is eraan te doen? Hoe kan een AAA opgespoord worden? Er werd ook uitgelegd hoe de Aortastichting dit voor een groter publiek mogelijk maakt.

BEVOLKINGSONDERZOEK OP DE AAA-AANDOENING

In januari 2017 heeft onze werkgroep (als voorloper van de Aortastichting) aan de overheid en politiek aandacht gevraagd voor jaarlijks 500 onnodige sterfgevallen door scheuren van een aorta-aneurysma in de buik, en die voorkomen hadden kunnen worden als bevolkingsonderzoek op AAA ook in Nederland was doorgevoerd. Als reactie hierop ontving de werkgroep op 12 mei 2017 een bericht van staatssecretaris drs. M.J. van Rijn dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dit jaar hieromtrent een advies van de Gezondheidsraad verwacht, waarna mogelijk het van rijkswege aanbieden van een bevolkingsonderzoek op AAA in overweging wordt genomen.

PREVENTIEF AAA-ONDERZOEK NU OOK IN DUITSLAND

In april 2017 hebben de gezamenlijke Duitse ziektekostenverzekeringen (Krankenkassen) besloten om mensen van 65 jaar en ouder in de gelegenheid te stellen om zich echografisch te laten controleren op de aanwezigheid van een aneurysma in de lichaamsslagader in de buik. De kosten vallen onder de verzekering. Via de media worden de senioren geïnformeerd over deze aandoening en tevens aangemoedigd om zich te melden voor dit onderzoek.