Vacatures

De Aortastichting is een jonge stichting en heeft nog behoefte aan extra ondersteuning door gemotiveerde vrijwilligers die o.a. ons bestuur of onze adviesraad kunnen versterken, o.a. voor de werkzaamheden:

 • secretariaat
 • informatietechnologie (IT)
 • public relations (PR)
 • juridisch advies
 • fondsenwerving

Wij zoeken daarom kandidaten die:

 • de Aortastichting en haar doelstellingen een warm hart toedragen;
 • de visie en het beleid van de stichting onderschrijven;
 • bij voorkeur deskundigheid hebben om de doelstellingen te helpen bereiken;
 • een aanvullende bijdrage kunnen leveren door hun specifieke kennis
  en ervaring;
 • hun diensten aanbieden als vrijwilliger.

Reacties zijn welkom door te reageren naar de Aortastichting via e-mail: info@aortastichting.nl