Medische publicaties

De Aortastichting houdt u op de hoogte van belangrijke medische publicaties over de aandoening-AAA (aneurysma aorta abdominalis)

 

 

  • ook de nieuwe Nederlandse AAA-Richtlijn FMS april 2021 adviseert AAA-screening
  • de Nederlandse overheid negeert de nieuwe Europese Richtlijn betreft AAA-screening.
  • Dr. A. Oostindjer in Huisarts & Wetenschap artikel “AAA: (hoog) tijd voor screening!”
  • Dr. A.P.M. Boll over zinvolle echografische screening bij oudere mannen.
  • het RIVM over bevolkingsonderzoek op AAA.
  • folder Hartstichting betreft algemene informatie over de AAA-aandoening.

Artikel ook nieuwe Nederlandse AAA-Richtlijn FMS april 2021 adviseert AAA-screening
In april 2021 heeft de Federatie Medische Specialisten een nieuwe AAA-richtlijn gepubliceerd.
Ook hierin wordt AAA-screening o.a. aanbevolen voor alle mannen van 65 jaar en voor alle mannen en vrouwen van 50 jaar en ouder die met deze aandoening familiair zijn belast (eerstegraads familielid met een AAA). Desalniettemin wil het ministerie van VWS deze AAA-screening nog steeds niet faciliteren en draagt hierbij argumenten aan die niet op wetenschappelijke gronden zijn gebaseerd. Wordt vervolgd! Lees meer..

Artikel nieuwe Europese AAA-Richtlijn ESVS maart 2019 adviseert AAA-screening
In maart 2019 is er een nieuwe Europese AAA-Richtlijn van de ESVS (European Society for Vascular Surgery) gekomen die AAA-bevolkings-onderzoek voor mannen vanaf 65 jaar dringend adviseert. Desalniettemin neemt de Nederlandse overheid dit advies niet over en sterven er jaarlijks daardoor minstens 500 senioren aan deze aandoening onnodig vroegtijdig. Lees meer..

Artikel Dr. A. Oostindjer over AAA: (hoog) tijd voor screening:
In juni 2017 publiceerde Dr. A. Oostindjer in het vakblad Huisarts & Wetenschap het artikel “AAA: (hoog) tijd voor screening”. Het artikel is gebaseerd op een recente Canadese meta-analyse waaruit o.a. blijkt dat middels preventieve AAA-screening bij mannen van 65 jaar en ouder het overlijden door AAA-ruptuur met ca. 50% kan worden gereduceerd en dat zo’n bevolkingsonderzoek géén negatief psychisch effect heeft op de kwaliteit van leven. Lees meer..

Artikel Dr. A.P.M.Boll over noodzaak screening:
In 2008 heeft er een publicatie plaatsgevonden door Dr. A.P.M. Boll, vaatchirurg in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, waarin hij de toen al actuele situatie omtrent dit onderwerp weergeeft. Dr. Boll is in 2005 gepromoveerd op onderzoek naar de noodzaak van bevolkingsonderzoek op AAA en heeft vele publicaties over dit onderwerp op zijn naam staan. Momenteel is Dr. Boll als medisch adviseur en lid van de Raad van Advies verbonden aan de Aortastichting. Lees meer..

Artikel RIVM over bevolkingsonderzoek:
Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft een site waar historische en actuele informatie wordt verstrekt over mogelijk bevolkingsonderzoek op AAA. Op bedoelde site wordt ook verwezen naar wereldwijde medische publicaties over dit onderwerp. Lees meer..

Folder Hartstichting:
Het aneurysma van de buikslagader ofwel een aneurysma aorta abdominalis (AAA) is een verwijding van de grote lichaamsslagader in de buik. In de folder van de Hartstichting vindt u uitgebreide informatie hierover. Opgemerkt dient te worden dat er tussen de ziekenhuizen kleine verschillen kunnen zijn in de wijze van behandeling van een AAA-aandoening. Lees meer..