Jaarverslag 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAARVERSLAG​​ 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AORTASTICHTING​​ secretariaat:​​ Zandstraat​​ 130,​​ 6658CX​​ Beneden-Leeuwen​​ E-mailadres:​​ info@aortastichting.nl​​ /​​ Telefoonnummer:​​ 0651346742

Kamer​​ van​​ Koophandel​​ /​​ Handelsregister​​ nummer:​​ 69018022​​ /​​ RSIN-nummer:​​ 857695666​​ Triodos​​ bankrekeningnummer:​​ IBAN​​ NL​​ 73​​ TRIO​​ 0338​​ 6600​​ 62​​ t.n.v.​​ AORTASTICHTING

Inhoud

 

  • Voorwoord​​ van​​ de​​ voorzitter

 

  • Feiten

 

-Beleid​​ /​​ Activiteiten

 

  • Overige​​ activiteiten​​ 2022

 

  • Vooruitblik​​ activiteiten​​ 2023

 

  • Organisatiestructuur

 

  • Financiën

 

Voorwoord​​ van​​ de​​ voorzitter

 

De Aortastichting​​ is in​​ 2017 opgericht​​ om​​ onnodig​​ vroegtijdig​​ overlijden​​ door het​​ scheuren van​​ de​​ grote​​ lichaamsslagader (aorta) in​​ de​​ buik​​ zoveel mogelijk​​ te​​ voorkomen.​​ De​​ medische​​ term​​ voor deze​​ aandoening​​ is​​ Aneurysma​​ Aorta​​ Abdominalis​​ (kortweg​​ AAA​​ genoemd).​​ In​​ Nederland​​ hebben​​ minimaal​​ 50.000​​ mensen​​ deze​​ aandoening​​ en​​ hieraan​​ overlijden​​ er​​ jaarlijks​​ minstens​​ 1000​​ (vooral​​ senioren).​​ Door​​ eenvoudig​​ preventief​​ echo-onderzoek​​ kan​​ zo’n​​ levensbedreigend​​ aneurysma​​ meestal​​ worden​​ ontdekt, zodat​​ tijdige​​ behandeling​​ kan​​ plaatsvinden.​​ Het​​ leven​​ kan​​ op​​ deze​​ manier met​​ vele​​ kwalitatief​​ goede​​ jaren​​ worden​​ verlengd,​​ zoals ik zelf​​ ook​​ mocht​​ ervaren.

In​​ meerdere​​ West-Europese​​ landen​​ bestaat​​ al​​ langer​​ een​​ AAA-screening voor​​ bepaalde​​ risicogroepen​​ en​​ de​​ nieuwste​​ Europese-​​ en​​ Nederlandse​​ AAA-richtlijnen​​ (publicatie resp.​​ 2019​​ en​​ 2021)​​ doen​​ hiervoor​​ ook​​ een​​ sterke​​ aanbeveling.​​ Dit​​ ook​​ gebaseerd​​ op​​ het​​ feit​​ dat​​ zowel​​ de​​ medische​​ effectiviteit​​ (ca.​​ 50%​​ sterftereductie​​ door​​ AAA-ruptuur)​​ en​​ de​​ kosteneffectiviteit​​ (kosten​​ slechts​​ 25%​​ van​​ de​​ genormeerde​​ drempelwaarde per gewonnen levensjaar)​​ voor​​ preventief​​ AAA-onderzoek​​ eigenlijk​​ niet ter discussie​​ staan.​​ Desondanks​​ is​​ de​​ Nederlandse​​ overheid​​ helaas​​ nog​​ steeds​​ géén voorstander​​ van​​ een​​ dergelijk​​ bevolkingsonderzoek.

Al​​ vanaf​​ 2017​​ lobbyt de​​ Aortastichting​​ bij​​ de​​ overheid​​ en​​ de​​ politiek​​ om​​ dit​​ preventief​​ onderzoek voor​​ de​​ bekende​​ risicogroepen​​ met​​ deze​​ aandoening​​ te​​ faciliteren.

In​​ het​​ regulier​​ medisch​​ circuit​​ zijn er​​ slechts​​ zéér​​ beperkte​​ mogelijkheden​​ om​​ dit​​ preventief onderzoek te​​ laten​​ doen.​​ Daarom​​ heeft​​ de​​ Aortastichting​​ in​​ samenwerking​​ met​​ echo-centra​​ het mogelijk​​ gemaakt​​ dat​​ senioren​​ op​​ eigen​​ initiatief, zonder​​ verwijzing​​ en​​ low-cost​​ aldaar terecht​​ kunnen​​ voor​​ dit​​ onderzoek​​ “AAA-QuickScan”.

In​​ ogenschouw​​ dienen​​ we​​ te​​ nemen​​ dat​​ nu,​​ 6​​ jaar​​ na​​ de​​ oprichting​​ van​​ de​​ Aortastichting,​​ de​​ wereld​​ er​​ geheel anders​​ uitziet.​​ De​​ nationale​​ politiek is​​ in​​ een​​ wurggreep​​ terecht​​ gekomen door heikele​​ dossiers​​ zoals​​ toeslagenaffaire,​​ schade​​ door​​ gaswinning,​​ immigratie,​​ woningtekort,​​ stikstofaffaire,​​ etc.​​ Én,​​ de geopolitieke​​ ontwikkelingen (Ukraine,​​ energiecrisis​​ etc.)​​ doen​​ daar​​ nog​​ een​​ grote​​ schep​​ bovenop.​​ De interesses in​​ Den-Haag​​ worden​​ hierdoor​​ volledig​​ geabsorbeerd.

Ik​​ wil dit​​ alles​​ niet​​ onbenoemd​​ laten, immers​​ deze​​ situatie​​ is​​ van​​ grote​​ invloed op​​ het​​ kunnen realiseren​​ van​​ de​​ doelstellingen​​ van​​ de Aortastichting.​​ Wat​​ zijn​​ nog​​ de​​ kansen​​ voor​​ een AAA-bevolkingsscreening​​ van​​ staatswege​​ en​​ is​​ er​​ dan​​ daarvoor​​ überhaupt nog​​ geld​​ beschikbaar?​​ De​​ tijd​​ zal​​ het​​ leren!

Dat​​ de​​ senioren​​ een​​ alternatieve​​ mogelijk hebben​​ voor​​ preventief​​ onderzoek​​ bij​​ onze​​ AAA-QuickScan-centra,​​ biedt​​ in​​ ieder​​ geval​​ soelaas.​​ Echter,​​ het​​ bewustwording-​​ proces bij​​ hen​​ voor​​ de​​ noodzaak​​ van​​ dit​​ onderzoek​​ “op​​ eigen​​ initiatief”​​ komt​​ in​​ de​​ huidige​​ situatie​​ maar​​ langzaam​​ op​​ gang.​​ Maar​​ toch,​​ ook​​ in​​ 2022​​ waren​​ er​​ senioren​​ die op het​​ nippertje gered​​ zijn​​ van​​ vroegtijdig​​ overlijden​​ door​​ een​​ AAA-ruptuur,​​ doordat​​ ze​​ nog​​ tijdig​​ konden​​ worden​​ behandeld, nadat​​ in​​ onze​​ echo-centra​​ een​​ levensbedreigend​​ aneurysma​​ in​​ de​​ buikaorta​​ was​​ gevonden.​​ Daar​​ doen we​​ het​​ voor,​​ en​​ dat​​ geeft​​ onze​​ motivatie​​ een​​ boots​​ om​​ met​​ onze​​ missie​​ verder​​ te​​ gaan!

 

Bernard​​ Lempers

 

 

De​​ feiten*

 

*Momenteel​​ lopen​​ er​​ in​​ Nederland​​ nog​​ steeds​​ minstens​​ 50.000​​ senioren​​ onwetend​​ rond​​ met​​ een AAA-tijdbom​​ in hun​​ buik​​ (Aneurysma​​ Aorta​​ Abdominalis)!

*Iedere dag​​ ontploffen​​ er​​ aantoonbaar​​ minstens​​ 3​​ van​​ deze​​ tijdbommen!

*Iedere week sterven​​ er​​ zo​​ vroegtijdig​​ minstens​​ 20​​ senioren​​ omdat​​ ze​​ niet​​ op​​ tijd​​ gered​​ (geopereerd) konden​​ worden!

*Ieder​​ jaar lopen​​ zo​​ minstens​​ 1000​​ senioren​​ met​​ deze​​ aandoening​​ kansloos​​ de​​ dood​​ tegemoet! Met​​ de​​ schatting​​ van​​ 1000​​ doden​​ per jaar zijn we​​ bewust​​ nog​​ aan​​ de​​ voorzichtige​​ kant.

*Ieder jaar kunnen​​ we​​ minstens 500​​ senioren​​ dit​​ lot​​ besparen​​ en​​ hun​​ leven​​ met​​ vele​​ waardevolle​​ jaren​​ verlengen!

*Iedere​​ week​​ ondergaan​​ zo’n​​ 15​​ patiënten​​ met​​ een​​ AAA​​ een​​ acute​​ en soms​​ ook

zeer​​ bloederige​​ zware​​ spoedoperatie (daardoor​​ vaak​​ met ernstige complicaties).

*Iedere dag​​ hebben​​ wij​​ kansen​​ om​​ daaraan​​ iets​​ te​​ veranderen!​​ Het​​ lot​​ van​​ de​​ patiënten​​ die​​ sterven​​ aan een​​ gescheurd​​ AAA​​ of​​ door​​ een​​ spoedoperatie overleven​​ met​​ vaak​​ forse​​ schade​​ is immers​​ voor​​ een​​ groot​​ deel​​ te​​ voorkomen!

 

 

 

 

 

 

 

Beleid​​ /​​ Activiteiten

 

De Aortastichting​​ streeft naar​​ een significante​​ daling​​ van​​ sterfte door​​ het​​ scheuren​​ van​​ een​​ verwijding in​​ de lichaamsslagader in​​ de​​ buik​​ (zgn.​​ AAA-ruptuur).

Om dit​​ doel​​ te​​ bereiken richt​​ de Aortastichting​​ zich​​ op de​​ drie trajecten-A,​​ -B​​ en​​ -C.

Traject-A:​​ De overheid alsnog te​​ bewegen​​ om​​ dit​​ preventief​​ AAA-onderzoek​​ (met​​ name​​ voor​​ de​​ risicogroep​​ -​​ mannen​​ vanaf​​ 65​​ jaar)​​ te​​ faciliteren middels​​ bevolkingsscreening​​ en/of​​ het​​ opnemen​​ van​​ dit onderzoek voor vergoeding​​ vanuit​​ de​​ basis-ziektekostenverzekering.​​ Hierbij​​ wordt​​ verwezen​​ naar​​ de​​ situatie​​ in​​ meerdere​​ Westerse​​ landen​​ alwaar​​ al​​ langere​​ tijd​​ wordt​​ voorzien​​ in​​ zo’n​​ preventief​​ echo-​​ onderzoek​​ en​​ naar​​ de​​ aanbevelingen​​ voor​​ deze​​ screening​​ in​​ de​​ nieuwe​​ Europese​​ (2019)​​ -​​ en Nederlandse​​ AAA-richtlijnen(2021)​​ van​​ de​​ Federatie Medische​​ Specialisten.

Activiteiten​​ 2022:​​ Op​​ 4​​ februari​​ 2020​​ heeft​​ de​​ Aortastichting aan​​ de​​ Vaste​​ Tweede​​ Kamercommissie​​ van​​ VWS een​​ petitie aangeboden over​​ de​​ AAA-aandoening,​​ waarbij​​ de​​ overheid gevraagd​​ wordt om:

-te onderzoeken​​ of​​ het​​ negatief​​ advies​​ van​​ de​​ Gezondheidsraad​​ (juli​​ 2019)​​ aangaande​​ AAA-screening​​ de​​ toets​​ van​​ zorgvuldige​​ totstandkoming​​ en​​ onafhankelijkheid​​ kan​​ doorstaan.*

-te onderzoeken​​ op​​ welke​​ wetenschappelijke​​ gronden​​ het​​ gerechtvaardigd​​ zou​​ zijn​​ om​​ af​​ te wijken​​ van​​ de​​ nieuwe​​ AAA-Europese​​ richtlijn-2019​​ die wel​​ AAA-screening​​ adviseert​​ voor de​​ risicogroep (mannen​​ vanaf​​ 65​​ jaar).*

-het​​ invoeren van​​ deze​​ AAA-bevolkingsscreening conform​​ de nieuwe​​ Europese​​ AAA-​​ richtlijn-2019 in​​ heroverweging​​ te​​ nemen.

-een preventief​​ echo-onderzoek​​ op​​ de AAA-aandoening​​ te laten​​ opnemen in​​ het​​ vergoedingenpakket van​​ de basis-ziektekostenverzekering.

-de senioren​​ en​​ de​​ eerstelijnszorg​​ beter​​ te​​ informeren over alle aspecten​​ van​​ de​​ AAA-aandoening.

*note:​​ de Aortastichting​​ heeft vastgesteld​​ dat​​ het​​ onderwerpelijk​​ advies​​ van​​ de​​ Gezondheidsraad​​ niet​​ voldoende​​ wetenschappelijk is onderbouwd en​​ meer​​ is​​ gebaseerd​​ op​​ veronderstellingen​​ en​​ inschattingen. Duidelijk wordt de​​ indruk​​ gewekt​​ dat​​ dit is gebeurd​​ door​​ bemoeienis en onder​​ druk​​ van​​ het​​ ministerie​​ van​​ VWS.​​ Vandaar​​ dat​​ de​​ Aortastichting​​ in​​ de​​ petitie​​ heeft gevraagd voor (parlementair)​​ onderzoek.

De​​ petitie​​ is aan​​ de​​ orde​​ gesteld​​ in de​​ commissievergadering.​​ De​​ toenmalige​​ staatssecretaris​​ van​​ VWS​​ (Paul​​ Blokhuis)​​ heeft naar​​ deze​​ commissie​​ schriftelijk​​ gereageerd, waarbij​​ VWS​​ wederom​​ preventief​​ AAA-onderzoek​​ afwijst.​​ Tot​​ op​​ heden​​ blijkt​​ er​​ bij​​ de​​ Vaste Tweede​​ Kamercommissie​​ van​​ VWS onvoldoende draagkracht​​ om​​ dit​​ thema​​ verder aan​​ de orde​​ te​​ stellen.

Inmiddels​​ is​​ er,​​ in navolging