Vacatures

De Aortastichting is een pas opgerichte stichting en heeft nog behoefte aan ondersteuning door gemotiveerde vrijwilligers die o.a. ons bestuur of onze adviesraad kunnen versterken.

 

 

 

Wij zoeken daarom kandidaten die:

  • de Aortastichting en haar doelstellingen een warm hart toedragen;
  • de visie en het beleid van de stichting onderschrijven;
  • bij voorkeur deskundigheid hebben om de doelstellingen te helpen bereiken;
  • een aanvullende bijdrage kunnen leveren door hun specifieke kennis
    en ervaring;
  • hun diensten aanbieden als vrijwilliger.

Reacties zijn welkom door te reageren naar de Aortastichting via e-mail: info@aortastichting.nl