Actueel / correspondentie

De Aortastichting houdt u ook op de hoogte van belangrijke actuele ontwikkelingen betreffende het onderzoek op de aandoening “AAA” (aneurysma aorta abdominalis).

 

  • misschien op termijn ook landelijk bevolkingsonderzoek op AAA in Nederland?

  • sinds april 2017 in Duitsland nu ook AAA-quickscan in basispakket van de ziektekostenverzekering voor senioren vanaf 65 jaar.

BEVOLKINGSONDERZOEK OP DE AAA-AANDOENING

In januari 2017 heeft onze werkgroep (als voorloper van de Aortastichting) aan de overheid en politiek aandacht gevraagd voor jaarlijks 500 onnodige sterfgevallen door scheuren van een aorta-aneurysma in de buik, en die voorkomen hadden kunnen worden als bevolkingsonderzoek op AAA ook in Nederland was doorgevoerd. Als reactie hierop ontving de werkgroep op 12 mei 2017 een bericht van staatssecretaris drs. M.J. van Rijn dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dit jaar hieromtrent een advies van de Gezondheidsraad verwacht, waarna mogelijk het van rijkswege aanbieden van een bevolkingsonderzoek op AAA in overweging wordt genomen. Lees meer hier.

PREVENTIEF AAA-ONDERZOEK NU OOK IN DUITSLAND

In april 2017 hebben de gezamenlijke Duitse ziektekostenverzekeringen (Krankenkassen) besloten om mensen van 65 jaar en ouder in de gelegenheid te stellen om zich echografisch te laten controleren op de aanwezigheid van een aneurysma in de lichaamsslagader in de buik. De kosten vallen onder de verzekering. Via de media worden de senioren geïnformeerd over deze aandoening en tevens aangemoedigd om zich te melden voor dit onderzoek.